Varaston ja varastohallien ilmanvaihto

Varaston ilmanvaihto on tärkeää huomioida niin kylmissä, kuin lämpimissä varastoissa. Kostea ja kylmä varasto voi jättää siellä säilytettäviin tavaroihin tunkkaisen hajun, joka viestii huonosti säilytetyistä ja kuljetetuista tuotteista.

Heikko ilmanvaihto saattaa tuhota paitsi varastossa säilytettävät tavarat myös itse varaston. Jos varaston oven avatessa vastaan tulee tunkkainen haju, kannattaa varaston ilmanvaihtoa tehostaa.

Huonosti hoidettu varaston ilmanvaihto johtaa siihen, että varastoon kertyy kosteutta. Kosteassa varastossa säilytettävät tavarat, ja varaston ilma, alkavat todennäköisesti haisemaan tunkkaiselle. Hyvällä varaston ilmanvaihdolla pidetään huolta sekä siellä säilytettävistä tavaroista, rakennuksesta että ihmisistä.

Varastohallin ilmanvaihto suojaa varastossa säilytettäviä tavaroita
Varaston ilmanvaihto kannattaa hoitaa kuntoon niin lämpimissä kuin kylmissä varastoissa.

Miten raikastaa tunkkaisen varaston ilma?

SolarVenti aurinkoilmakeräin puhaltaa kuivaa ilmaa rakennuksiin auringon voimalla ja se sopii niin kylmiin kuin lämpimiin varastoihin. Ilman sähköä toimivalla aurinkoilmakeräimellä paitsi tehostat ilmanvaihtoa, lämmität myös varaston ilmaa.

SolarVenti aurinkoilmakeräimen toimintaperiaate on yksinkertainen: auringon voimalla toimiva laite puhaltaa rakennuksen sisään kuivaa ja raikasta ilmaa.


Lämpimän varaston ilmanvaihto

Etenkin elektroniikka, koneet ja erilaiset tekstiilit – eli tavarat, joita moni varastossaan säilyttää, ovat herkkiä varastojen kosteudelle. Muistot ja varastossa säilötyt kausivaatteet saattavat tuhoutua riittämättömän varaston ilmanvaihdon vuoksi.  

 

Varastohallissa tai -tilassa saatetaan lisäksi työskennellä, jolloin riittävä ilmanvaihto on perusedellytys. 

 

SolarVenti aurinkoilmakeräin on erinomainen vaihtoehto lämpimän varaston ilmanvaihdon vahvistamiseksi.

Varaston ilmanvaihto suojaa tavaroita, ihmisiä ja rakennusta
Huolehdi varastossa säilytettävistä tavaroista ja vahvista varaston ilmanvaihtoa.

Kylmän varaston ilmanvaihto

Myös kylmän varaston ilmanvaihdosta täytyy huolehtia. Kylmävarastoissa säilytetään usein esimerkiksi urheilu- ja ulkoiluvälineitä, jotka voivat käytön jälkeen tuoda rakennukseen mukanaan kosteutta. 

 

Myös varastohalleissa, joissa säilytetään työkaluja, koneita tai laitteita tulee ilmanvaihtoon ja kosteuden poistoon kiinnittää huomiota.

 

Jos varastoa pidetään talvella kylmänä, imeytyy kosteus usein rakenteisiin. Kun aikaa kuluu riittävästi, muuttuu varaston sisäilma ummehtuneeksi muodostaen pahimmillaan homeongelman. Näiden kosteusongelmien taustalta löytyy usein riittämätön ilmanvaihto. 

Jos kylmän varaston elinikää haluaa pidentää, kannattaa sinne asentaa esimerkiksi SolarVentin aurinkoilmakeräin.

Sähkötön ilmanvaihtojärjestelmä?

Ilman sähköliitäntää toimiva SolarVenti aurinkoilmakeräin sopii myös sähköttömiin varastoihin sillä aurinkoilmakeräin kierrättää lämmintä ja kuivaa sisäilmaa rakennuksessa täysin ilman sähköenergiaa. SolarVenti aurinkoilmaräimen asennuksen yhteydessä varastoon tehdään läpivientiputki, jonka avulla ilma siirtyy varastoon.

Kun aurinkoilmakeräimen puhaltimet puhaltavat rakennuksiin lämmintä ja kuivaa sisäilmaa, virtaa kostea ja kylmempi sisäilma rakennuksista ulospäin parantaen varaston ilmanlaatua.


Aurinkoilmakeräimen kustannus muodostuu keräimen hankinnasta ja asennuksesta, käyttökustannuksia varaston ilman lämmittämisestä ja kuivaamisesta aurinkoilmakeräimellä ei synny.